REGULAMIN WYDARZENIA KONGRES RZECZNICY ZDROWIA 2024 09-10.04.2024, WARSZAWA


 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Kongresie Rzecznicy Zdrowia 2024 (dalej jako „Kongres”).

  2. Kongres organizowany jest przez Fundację Rzecznicy Zdrowia z siedzibą UL. Bolesławicka 38/6, 03-352 Warszawa. Fundacja jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ pod numerem KRS: 0000952346 (dalej jako „Organizator”).

  3. Kongres odbędzie się w dniach 09-10 kwietnia 2024 r. w Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, budynek Cedet, 00-025 Warszawa.

  4. Organizator zastrzega możliwość odwołania Kongresu lub zmiany daty, lub miejsca wydarzenia.

 1. Uczestnictwo w kongresie

  1. Warunkiem udziału w Kongresie jest poprawne przesłanie wypełnionego zgłoszenia poprzez stronę internetową Organizatora Kongresu – www.rzecznicyzdrowia.pl – oraz otrzymanie wiadomości potwierdzającej uczestnictwo. Udział w Kongresie możliwy jest także po indywidualnym uzgodnieniu udziału z Organizatorem. Organizator w dowolnym momencie może bez podania przyczyny dokonać zmiany formy udziału Uczestnika w wydarzeniu. W takim przypadku Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail na min 12h przed startem wydarzenia. 

  2. Organizator może bez podania przyczyny odmówić uczestnictwa i anulować w dowolnym momencie zapis Uczestnika nawet po uprzednim potwierdzeniu wiadomością . W takim przypadku Uczestnik nie zostanie zarejestrowany i nie będzie wpuszczony na teren wydarzenia. Decyzja o anulowaniu uczestnictwa może zapaść w czasie rejestracji tuż przed wejściem na teren kongresu.

  3. Warunkiem udziału w Kongresie jest akceptacja niniejszego regulaminu udziału oraz zapoznanie się z polityką prywatności Organizatora Kongresu. Regulamin udziału oraz polityka prywatności dostępne są na stronie internetowej Kongresu, tj. www.rzecznicyzdrowia.pl

  4. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnika związanych
   z dojazdem, zakwaterowaniem i samym udziałem w Kongresie.

  5. Uczestnicy, którzy mają szczególne potrzeby związane z uczestnictwem w Kongresie powinni zgłosić je Organizatorowi najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem Kongresu wysyłając e-mail na adres kongres@rzecznicyzdrowia.pl, albo wysyłając list na adres Organizatora wskazany powyżej.

  6. Podczas Kongresu uczestnik zobowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych obowiązujących w obiekcie, w którym odbywa się Kongres oraz do instrukcji postępowania podawanych przez Organizatora.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

  8. Podczas Kongresu Organizator może wykonywać zdjęcia oraz sporządzać nagrania. Biorąc udział w Kongresie uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek może zostać utrwalony na zdjęciach i nagraniach. Zdjęcia i nagrania mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych Organizatora, wykorzystywane w materiałach marketingowych opracowywanych przez Organizatora oraz przekazywane prasie.

  9. Informacje o osobach wygłaszających prezentacje, biorących udział w panelach dyskusyjnych lub w inny sposób uczestniczących w Kongresie w roli związanej z wystąpieniem publicznym mogą być zamieszczone na stronie internetowej Kongresu oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Kongresem. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, afiliację oraz wizerunek. Przesłanie informacji Organizatorowi oznacza akceptację takiego wykorzystania danych i wizerunku.

  10. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Kongresu, tj. www.rzecznicyzdrowia.pl

 1. Postanowienia końcowe

  1. Organizator może kontaktować się mailowo i telefonicznie z uczestnikami Kongresu przed, w trakcie oraz po zakończeniu Kongresu (w tym w celu informowania o kolejnych edycjach wydarzenia lub innych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. Jeżeli uczestnik nie życzy sobie takiego kontaktu, może zgłosić sprzeciw wysyłając e-mail na adres kontakt@rzecznicyzdrowia.pl, albo wysyłając list na adres Organizatora wskazany powyżej.

  2. Organizator zastrzega możliwość zmiany agendy Kongresu prezentowanej na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjnych, w tym w szczególności kolejności lub czasu wystąpień poszczególnych prelegentów.

  3. Wszelkie spory związane z udziałem w Kongresie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

  4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem udziału zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa

#RZECZNICYZDROWIA

POLITYKA COOKIES SERWISU WWW.RZECZNICYZDROWIA.PL

 1. Serwis www.rzecznicyzdrowia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

 1. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny sztuczny numer (identyfikator) nadawany przez dostawcę pliku Użytkownikowi.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczenie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plików cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.rzecznicyzdrowia.pl – Fundacja Rzecznicy Zdrowia UL. BOLESŁAWICKA 38/6 03-352 WARSZAWA NIP 7011076022, REGON 521315275, KRS 0000952346

  • Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  • prawidłowego funkcjonowania stron internetowych (Elementor, Gravatar);

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; marketingu i remarketingu przy wsparciu naszych partnerów (Google Ads, Google Analytics, Facebook/Meta Pixel, Facebook/Meta Conversion API, Pixel LinkedIn, Google Tag Manager, Twitter Pixel, Twitter Conversion API, Consent Management Provider (CMP), Global Multimedia Protocols Group).

  • W ramach serwisu stosowane są pliki cookie przekazujące dane do innych podmiotów:

  • Meta Facebook

  • LinkedIn

  • Twitter

  • Google Ads

  • Google Analytics

  • Google Tag

  • Consent Management

 1. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

 1. W ramach Serwisu stosowane są przede wszystkim pliki cookie „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookie:

  • Funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym m.in. wyświetlenie zawartości stron, korzystanie z formularzy kontaktowych, wyszukiwarek zamieszczonych na stronie. Przykładowo uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • Analityczne pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Analytics);

  • Marketingowe pliki cookie służące do kierowania reklam performancowych, oraz remarketingowych na podstawie zebranych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Ads, Facebook/Meta Pixel, Facebook/Meta Conversion API, Pixel LinkedIn, Twitter Pixel, Twitter Conversion API).

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki) zezwalające na stosowanie cookies to przyjmuje się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

 1. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą nie wyrazić zgody na działanie plików cookie określonych kategorii (typów funkcjonalnych) w ramach wyświetlanej na stronie głównej Serwisu klauzuli zgody lub dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (w menu przeglądarki internetowej).

 1. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 1. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

a. Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają
na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję”Ustawienia”;
ii. kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
iii. wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
iv. wybrać żądane ustawienia;
v. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
vi. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

b. Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft
Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują
pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.
Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
ii. wybrać zakładkę „Prywatność”;
iii. za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje
cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich
cookies).

c. Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają
na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk
„Firefox”) i wybrać „Opcje”;
ii. następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
iii. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
iv. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

d. Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie
plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie
„Ciasteczka”;
ii. zaznaczyć żądane ustawienia;
iii. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść
na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem
myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty
„Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
iv. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

e. Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie
plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
ii. kliknąć ikonę „Prywatność”;
iii. zaznaczyć żądane ustawienia;
iv. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

 1. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 1. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

 1. ADMINITRATOR może wykorzystać „cookies” w następujących mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:

– konfiguracji serwisu,
– zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
– zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
– zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
– uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 
 

Dziękujemy za zgłoszenie!
Na podany adres mailowy przesłaliśmy potwierdzenie rejestracji.

Kongres
Rzecznicy
Zdrowia 2024

Dziękujemy za zgłoszenie! Na podany adres mailowy przesłaliśmy potwierdzenie rejestracji.