BĄDŹ Z NAMI
RZECZNIKIEM ZDROWIA!

Działamy na rzecz zapewnienia właściwej
dostępności i jakości usług w obszarze
ochrony zdrowia.

KONGRES RZECZNICY ZDROWIA 2023

TRANSmisja na żywo. Dołącz już teraz

NASZA MISJA

Misją fundacji jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia właściwej dostępności i jakości usług w obszarze ochrony zdrowia.

NASZA WIZJA

Efektywnie i propacjencko działający system ochrony zdrowia to cel, który stawiamy wśród naszych priorytetów.

NASZ STATUT

Mobilizujemy do obywatelskiej aktywności na rzecz zapewnienia dostępności i jakości usług publicznych

AKTUALNOSCI

Wczorajszy rok już dziś

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Co na jutro

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled

Aktualności z dziś

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Wczorajszy rok już dziś

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Co na jutro

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled

Aktualności z dziś

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

WYDARZENIA

DOŁĄCZ WIRTUALNIE DO KONGRESU

WYDARZENIA

18-19.04. 2023 KONGRES RZECZNICY ZDROWIA 2023

Ponad 20 debat, 90 panelistów, 6 szkoleń, 350 uczestników stacjonarnych i 2300 osób oglądających wydarzenie online. Celem tegorocznego wydarzenia było m.in. budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia i inicjowanie poświęconej tej tematyce debaty publicznej, angażującej szerokie grono interesariuszy.

Zobacz również relację video na stronie VOD KONGRESU RZECZNICYZDROWIA 2023

BAZA WIEDZY

RAPORTY

Istotne z punktu widzenia Pacjentów dane dotyczące ochrony zdrowia w Polsce

NASZ GŁOS

Zabieramy głos w imieniu Pacjentów w sprawach ważnych i strategicznych.

BAZA WIEDZY

RAPORTY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

NASZ GŁOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

APELE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

WYJAŚNIAMY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

WSPIERAJĄ NAS

fundacja rzecznicy zdrowia

UL. WIEJSKA 17/18 | 00-480 WARSZAWA | NIP 7011076022 | KRS 0000952346 | kontakt@rzecznicyzdrowia.pl

#rzecznicy_zdrowia