RELACJA VIDEO Z KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2023

DZIEŃ PIERWSZY

PROGRAM

Marta Markiewicz, prezes Fundacji Rzecznicy Zdrowia
Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna cowzdrowiu.pl
Gość specjalny: Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji

Uczestnicy: Stefan Bogusławski, Beata Małecka-Libera, Bolesław Piecha, Marcelina Zawisza, Dariusz Klimczak Krzysztof Łanda
Moderator: Marta Markiewicz

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu będą mogli przedstawić swoją ocenę polityki zdrowotnej kształtowanej w trakcie ostatniej kadencji, jak również wskazać najistotniejsze propozycje zmian systemu w nadchodzącym czteroleciu.

Uczestnicy: Łukasz Kozłowski, Maciej Miłkowski, Dorota Korycińska, Jakub Adamski, Andrzej Ryś
Moderator: Aleksandra Kurowska

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu przedstawią swoją ocenę dotycząca wysiłków instytucji publicznych dotyczących zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania ochrony zdrowia oraz stanowisko co do sposobu zapewnienia większej dostępności świadczeń.

Andrzej Ryś, Principal Scientific Advisor, DG Sante, Komisja Europejska

Uczestnicy: Michał Ilnicki, Marek Hok, Dorota Korycińska, dr hab. Tadeusz Zielonka
Moderator: Igor Grzesiak

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu omówią najważniejsze wyzwania związane z zapewnieniem dostępu do szczepień ochronnych dla dorosłych, w szczególności po doświadczeniu bezprecedensowej w zasięgu akcji szczepień przeciw COVID-19.

Uczestnicy: Dominika Janiszewska-Kajka, Stanisław Maćkowiak, prof. Anna Kostera-Pruszczyk, Stefan Bogusławski
Moderator: Marta Markiewicz

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu omówią najważniejsze wyzwania związane z zapewnieniem realizacji Planu dla Chorób Rzadkich w nadchodzącym czasie, jak również kluczowe zadania do realizacji w latach 2023-2024.

Uczestnicy: Barbara Dziuk, Szymon Bubiłek, Joanna Frątczak-Kazana, Magdalena Kardynał, Iga Rawicka
Moderator: Marta Markiewicz

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu przedstawią swoją ocenę funkcjonowania Narodowej Strategii Onkologicznej oraz propozycje usprawnień służących realizacji jej celów. W szczególności będzie to dotyczyć programów profilaktycznych oraz innych działań zmierzających do osiągnięcia kluczowego celu NSO – poprawy wskaźników epidemiologicznych związanych z opieką onkologiczną.

Uczestnicy: Anna Dańska-Bidzińska, Marek Hok, Anna Kupiecka, Artur Prusaczyk
Moderator: Anna Gumułka

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu przedstawią swoje stanowisko w sprawie narzędzi, które mogą doprowadzić do wcześniejszej diagnostyki pacjentek z nowotworami ginekologicznymi oraz ograniczenia nierówności w zdrowiu, związanej z brakiem wdrożenia wytycznych postępowania w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

Uczestnicy: Stanisław Maćkowiak, Irena Rej, Ewa Matecka, Marek Wójcik, prof. Piotr Czauderna
Moderator: Wojciech Wiśniewski

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu przedstawią swoje stanowisko w sprawie wyzwań związanych z wdrożeniem ustawy o Funduszu Medycznym oraz perspektyw rozwoju tego narzędzia w najbliższych latach.

Uczestnicy: Katarzyna Kowalska, Jakub Adamski, Paweł Kaźmierczyk, Tomasz Zieliński
Zieliński Moderator: Michał Czarnuch

Głównym tematem panelu będzie obecny stan systemu e-zdrowia w Polsce oraz plany jego dalszego rozwoju. Ostatnie lata cechowały się szybką implementacją kolejnych ważnych, systemowych rozwiązań takich jak e-recepty, e-skierowania, IKP, raportowanie zdarzeń medycznych. Znacząco wzrósł poziom wykorzystywania telemedycyny.

Uczestnicy: Paweł Rychlik, Tomasz Rowiński, prof. Piotr Gałecki, Anna Depukat
Moderator: Agata Szczepańska

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu będą mogli przedstawić swoją ocenę prowadzonych reform oraz wskazać, czy i gdzie popełniono błędy. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie powinny być kolejne kroki, co zrobić, by zapobiec „stomatologizacji” psychiatrii i czy wystarczy więcej pieniędzy, by poprawić dostępność.

Uczestnicy: Łukasz Jankowski, Mariola Łodzińska, Marian Witkowski, Monika Pintal-Ślimak
Moderator: Tomasz Leleno

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu omówią najważniejsze wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej liczby specjalistów pracujących w systemie ochrony zdrowia oraz podziałem obowiązków pomiędzy uczestnikami procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

PROGRAM

Uczestnicy: Maria Ochman, Krystyna Ptok, Sylwia Osiadacz, Arkadiusz Pączka

Moderator: Paulina Gumowska

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu przedstawią swoje stanowisko w sprawie znaczenia wynagrodzeń dla zapewnienia stabilności kadrowej systemu ochrony zdrowia, oceny funkcjonowania ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jak również oczekiwań związanych z dialogiem społecznym.

Uczestnicy: Mariusz Jedynak, Tomasz Zieliński, Barbara Socha, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Anna Rulkiewicz

Moderator: Agata Szczepańska

Podczas dyskusji zastanowimy się wspólnie, jakie działania można i opłaca się podjąć, z korzyścią dla obu systemów, spróbujemy wskazać obszary zaniedbane lub zapomniane, w które warto zainwestować.

Uczestnicy: Maciej Miłkowski, Maciej Niewada, Dagmara Samselska, Irena Rej, Stanisław Maćkowiak, Krzysztof Kępiński, Marcin Pieklak

Moderator: Marta Markiewicz

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu przedstawią swoją ocenę polityki lekowej ostatnich lat oraz przedstawią propozycje zmian, które w ich odczuciu pomogą zrealizować cele kluczowe dla chorych oraz interesariuszy zaangażowanych w produkcję i dystrybucję refundowanych produktów leczniczych.

Uczestnicy: Magdalena Władysiuk, prof. Jacek Jassem, prof. Tadeusz Pieńkowski, Maciej Niewada

Moderator: Krzysztof Jakubiak

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu omówią koncepcje związane z oceną punktową technologii lekowych stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych. Omówione zostanie również zestawienie opinii eksperckich dot. najważniejszych potrzeb zdrowotnych, które mogą być zaspokojone z wykorzystaniem tych technologii.

Uczestnicy: Iwona Hus, Karolina Bukowska-Strakova, Katarzyna Lisowska

Moderator: Marta Markiewicz

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu omówią kluczowe wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej struktury ośrodków zapewniających opiekę chorym z nowotworami krwi oraz podział obowiązków pomiędzy członkami zespołów odpowiedzialnych za jej sprawowanie. Omówione zostaną także warunki niezbędne do stworzenia zapowiadanej przez resort zdrowia sieci ośrodków hematoonkologicznych.

Uczestnicy: Marcin Pieklak, Michał Chrobot, Iwona Kasprzak, Konrad Rejdak, Robert Zawadzki, Magdalena Wysocka

Moderator: Aleksandra Kurowska

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu będą mogli przedstawić swoją ocenę systemu rozliczania świadczeń w zakresie programów lekowych oraz znaleźć rozwiązania, które mogą zapewnić odpowiedni balans związany z zapewnieniem dostępu do świadczeń dla pacjentów.

Uczestnicy: Michał Dzięgielewski, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Zapaśnik

Moderator: Agata Szczepańska

Uczestnikom debaty zadamy pytania m.in. o to, jak powinna wyglądać modelowa współpraca pomiędzy POZ a AOS – szczególnie w obliczu braków kadrowych w niektórych dziedzinach. Czy POZ i AOS są albo mogą się stać dla siebie konkurencją i co zrobić, by zamiast konkurować, współpracowały? Jak wprowadzanie opieki koordynowanej wpłynie na tę współpracę i w jaki sposób zmieni opiekę specjalistyczną?

Uczestnicy: Dariusz Juszczyński, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. Mariusz Adamek, Aleksandra Wilk

Moderator: Krzysztof Jakubiak

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu będą mogli przedstawić swoją ocenę drogi do poprawy kluczowych wskaźników epidemiologicznych dotyczących raka płuca oraz zwiększenia odsetka chorych z tym rozpoznaniem leczonych radykalnie.

Uczestnicy: Anna Śliwińska, Grzegorz Kubielas, Katarzyna Malinowska, prof. Tomasz Banasiewicz

Moderator: Jakub Gołąb

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu będą mogli przedstawić swoją ocenę systemu profilaktyki i leczenia ran przewlekłych, w szczególności możliwości zapewnienia opieki w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

Uczestnicy: Dorota Korycińska, Bernard Waśko, Marek Hok, Urszula Szybowicz

Moderator: Wojciech Wiśniewski

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu omówią najważniejsze determinanty nierówności w zdrowiu oraz warunki rzetelnego pomiaru tego zjawiska. Zostaną również zaprezentowane najważniejsze informacje dotyczące nierówności w zdrowiu oraz jego przyczyny.

Uczestnicy: Rudolf Borusiewicz, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Elżbieta Gelert, Waldemar Malinowski

Moderator: Aleksandra Kurowska

Kilka lat od wprowadzenia reformy zasadna wydaje się ocena wprowadzonych rozwiązań oraz ocena czy działania podejmowane przez kolejne kierownictwa resortu zdrowia nie doprowadziły do zanegowania założeń reformy oraz czy osiągnięto cele postawione podczas procesu legislacyjnego.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

II dzień kongresu - 19 kwietnia 2023 - środa

09.00-10.00 - Warszawa - Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

10:15-11:15 - Warszawa - Co ochrona zdrowia może zrobić dla ubezpieczeń społecznych?

11:30-12:30 - Warszawa - Polityka lekowa państwa - sukcesy i wyzwania

11:30-12:30 - Sala Z szkoleniowa - Social media dla przedstawicieli instytucji publicznych

12:30-13:30 - Foyer oraz Restauracja - Lunch

13:30-14:15 - Nowe Miasto - Algorytmizacja oceny terapii lekowych

13:30-14:15 - Solec i Powiśle - Opieka nad pacjentami z nowotworami krwi

13:30-14:15 - Sala Z szkoleniowa - Wpływ dezinformacji na zachowania zdrowotne

14:15-15:00 - Nowe Miasto - Programy lekowe - koncentracja czy dekoncentracja?

14:15-15:00 - Solec i Powiśle - Gdzie kończy się POZ i zaczyna AOS?

14:15-15:00 - Sala Z szkoleniowa - Media społecznościowe dla organizacji pacjentów - podstawowe informacje

15:00-15:15 - Foyer - Przerwa kawowa

15:15-16:00 - Nowe Miasto - Jak wcześniej wykrywać raka płuca?

15:15-16:00 - Solec i Powiśle -Jak upowszechnić dostęp do leczenia ran?

16:00-16:45 - Nowe Miasto - Nierówności w zdrowiu

16:00-16:45 - Solec i Powiśle - Sieć szpitali - czy jeszcze istnieje?

16:45 - Zakończenie Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2023

fundacja rzecznicy zdrowia

UL. BOLESŁAWICKA 38/6| 03-352 WARSZAWA | NIP 7011076022 | KRS 0000952346 | kontakt@rzecznicyzdrowia.pl

#rzecznicyzdrowia

POLITYKA COOKIES SERWISU WWW.RZECZNICYZDROWIA.PL

 1. Serwis www.rzecznicyzdrowia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

 1. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny sztuczny numer (identyfikator) nadawany przez dostawcę pliku Użytkownikowi.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczenie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plików cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.rzecznicyzdrowia.pl – Fundacja Rzecznicy Zdrowia UL. BOLESŁAWICKA 38/6 03-352 WARSZAWA NIP 7011076022, REGON 521315275, KRS 0000952346

  • Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  • prawidłowego funkcjonowania stron internetowych (Elementor, Gravatar);

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; marketingu i remarketingu przy wsparciu naszych partnerów (Google Ads, Google Analytics, Facebook/Meta Pixel, Facebook/Meta Conversion API, Pixel LinkedIn, Google Tag Manager, Twitter Pixel, Twitter Conversion API, Consent Management Provider (CMP), Global Multimedia Protocols Group).

  • W ramach serwisu stosowane są pliki cookie przekazujące dane do innych podmiotów:

  • Meta Facebook

  • LinkedIn

  • Twitter

  • Google Ads

  • Google Analytics

  • Google Tag

  • Consent Management

 1. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

 1. W ramach Serwisu stosowane są przede wszystkim pliki cookie „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookie:

  • Funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym m.in. wyświetlenie zawartości stron, korzystanie z formularzy kontaktowych, wyszukiwarek zamieszczonych na stronie. Przykładowo uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • Analityczne pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Analytics);

  • Marketingowe pliki cookie służące do kierowania reklam performancowych, oraz remarketingowych na podstawie zebranych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Ads, Facebook/Meta Pixel, Facebook/Meta Conversion API, Pixel LinkedIn, Twitter Pixel, Twitter Conversion API).

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki) zezwalające na stosowanie cookies to przyjmuje się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

 1. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą nie wyrazić zgody na działanie plików cookie określonych kategorii (typów funkcjonalnych) w ramach wyświetlanej na stronie głównej Serwisu klauzuli zgody lub dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (w menu przeglądarki internetowej).

 1. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 1. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

a. Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają
na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję”Ustawienia”;
ii. kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
iii. wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
iv. wybrać żądane ustawienia;
v. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
vi. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

b. Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft
Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują
pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.
Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
ii. wybrać zakładkę „Prywatność”;
iii. za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje
cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich
cookies).

c. Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają
na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk
„Firefox”) i wybrać „Opcje”;
ii. następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
iii. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
iv. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

d. Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie
plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie
„Ciasteczka”;
ii. zaznaczyć żądane ustawienia;
iii. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść
na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem
myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty
„Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
iv. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

e. Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie
plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
ii. kliknąć ikonę „Prywatność”;
iii. zaznaczyć żądane ustawienia;
iv. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

 1. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 1. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

 1. ADMINITRATOR może wykorzystać „cookies” w następujących mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:

– konfiguracji serwisu,
– zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
– zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
– zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
– uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 
 

Dziękujemy za zgłoszenie!
Na podany adres mailowy przesłaliśmy potwierdzenie rejestracji.

Kongres
Rzecznicy
Zdrowia 2024

Dziękujemy za zgłoszenie! Na podany adres mailowy przesłaliśmy potwierdzenie rejestracji.